Kısaca

Her özel fotoğrafı paylaşmak zorunda değilsin. Kimin neyi beğendiğini bilemezsin. Beğenilere aldanma ve bil ki, hatanı söylemeyen dostun değildir!
06.09.2020

Önce soytarıyı ayarla, sonra yetiştir tarikata sok, sonra açığını bul ifşâ et, sonra saldır İslâma ve kutsalına… Din düşmanlarının değişmez taktiği budur..‼️
09.09.2020

Korkmuyoruz koronanın da Rabbi olan Allah’tan, koronadan korktuğumuz kadar..❗️İşte asıl dert budur..!
10.09.2020

Eğitici-öğreticilerin kıymetini daha iyi anlıyoruz ki, 7 aydır bir virüs  için dil döküp tavsiyelerde bulunan bir sağlık bakanı, topluma işin ciddiyetini anlatmaya bir türlü muvaffak olamadı..❗️
19.09.2020

Aslında insanı bozan makâm/mevkii değildir. Makâmlar, insanların karakterini ortaya koyar.
23.09.2020

Enaniyetin üç temel nedeni vardır: Sahip olma duygusu, haklı çıkma duygusu ve üstün olma duygusu. Bu üç duygu insanın cennetini cehenneme çevirmeye yeter..❗️
24.09.2020

Sofralarımızda çeşidimiz arttıkça, sofradan şükürsüz ayrılmalar ve yemek seçip beğenme(me)ler artıyor. Sonra şikâyet ediyoruz. Kendi günahlarımızın kahrı bizi perişan ediyor…!
01.10.2020
İnsanlar bir garip… Kafede içtiği bir fincan kahveye 15 ₺ öderken hiç pazarlık etmiyor. Gariban üreticinin binbir emekle ürettiği bir kilo domatesi istiyor ki yok fiyatına alsın..‼️
03.10.2020

Düşünen insan, sancı çeken insandır. Düşündüğü kadar kıymetlidir. İnsan düşünmeye başlayınca, değişme ve arınma da başlar.
04.10.2020

Söze başlayınca susmak bilmeyen, yemeğe başlayınca doymak bilmeyen ve uyuyunca uyanmak bilmeyen kimsenin başka derde ihtiyacı yoktur..‼️
12.10.2020

‘Sahte içki’ymiş… İçkinin hakikisi ne? Sahtesi bedeni öldürüyorsa, sahte olmayan(!) da aklı ve iradeyi öldürüyor. Allah ibret almayı ve uzak durmayı nasibeylesin.
13.10.2020

Çağdaş fetvalar ve dînin ahkâmına çağdaş bakış pek güven vermiyor. Şartlar kolaylaştıkça, konfor ve kolaylık arttıkça, dînin bütün kurallarını da kolaylaştırma ve basitleştirme yolunu tercih ediyoruz..
14.10.2020

İstisnâ durumlara takılmamak lâzım.. Bilgi insanı değiştirir, her hareketini güzelleştirir, olgunlaştırır. Hele ilâhî rızâ istikâmetinde olursa, insanı mükemmelle eriştirir.
17.10.2020

Bazı insanlar var, ilaç gibiler.. Hayatta insana yeni pencereler açan.. Dosttan öte dost! Hem kardeş, hem yoldaş, hem sırdaş.. Boşuna söylenmemiş; “bir insanı yaşatan, bütün insanlığı yaşatmış gibi olur.”
18.10.2020

Hayâtı değiştirip güzelleştirme hususunda, ölümden daha müessir başka bir hâdise yoktur. İnsanların ise en gâfil kaldığı, unuttuğu, hazırlıksız yakalandığı olay da budur..!
19.10.2020

Dâr’ul Erkâm bir simgedir, örnektir.. Cami aynı cami.. Camiyi Dâr’ul Erkâm yapacak olan, bilinçli cemaattir.. Bu mânâda bugün câmilerimiz öksüz ve yetîmdir..
22.10.2020

Hakîkat; ameliyat gibidir, acıtır ama iyileştirir. Yalan ise; ağrı kesici gibidir, anlık rahatlama sağlasa da, yan etkileri sonsuza kadar sürer.
24.10.2020

Nefretten de, merhametten de mühim his yok. Bunlar insanı dik, diri ve kavi tutar. O yüzden ilkini dizginleyerek, ikincisini de okşayarak büyütmek lazım; yoldan çıkmamak için..!
25.10.2020

Bizler, Allâh’ın bütün kullarına tanıdığı bir imtiyaz olarak “akletme yetisi”ni gereği gibi kullanmadığımızdan olsa gerek, çağlar üstü olan Kur’ân’ı, çağın gerisinde bırakan suçlu ümmet olarak tarihe geçeceğiz..❗️
01.11.2020

Yola koyulmaya niyetin yoksa, kılavuza da ihtiyacın olmaz. Önce ihtiyaç duyacaksın, sonra kılavuza uyacaksın. İstikâmet ancak böyle düzgün olur.
10.11.2020

Hayat her saçmalığa cevap yetiştirecek kadar uzun değil ve küçük bile olsa bir “hayır” ortaya koyacak kadar kıymetli.. Hebâ ettiğimiz ömre yazık..
15.11.2020

Eleştirel düşünme ile düşünmeden eleştirme çok farklı şeylerdir. Biri “yapıcı” öbürü ise “yıkıcı” bir neticeyi ortaya çıkarır.
15.11.2020

Anlamlı bir uğraşın, gayretin efendisi olmayan akıl ve beden tembelliğin, şehvetin ya da can sıkıntısının kölesi haline gelir.
16.11.2020

En büyük kötülüklerden biri, insanların iyi ve doğru değerlere olan inançlarını yıkmaktır.
17.11.2020

Mevcut durum seni aldatmasın. Hüzünlenme ve umûdunu yitirme! Allâh’ın her zaman daha iyi bir hesabı mutlaka vardır.
18.11.2020

Bilmemek veya yanlış anlamak bir eksiklik ve zaafiyettir, ancak cehâlet ve kötü niyet günahtır.
19.11.2020

Ezâna saygı, onu duyunca toparlanmak veya ayağa kalkmak değildir. Asıl saygı, çağrıya uyup namaz kılmaktır. Ve saygısızlık, ezanı duyduğu halde namazı kılmamaktır.
23.11.2020

Bizler, ilâhî vahyi okuyup ne dediğini anlamaya çalışırken, din dışı alışkanlıklarımızın tesirinden ve zanların oluşturduğu gürültülerin kurbanı olmaktan kurtulamayacağız..!
24.11.2020

Bir depremlik, bir virüslük hayatlarımız var. Nasıl da duyarsızca yaşıyor ve nasıl da hiç ölmeyecekmiş gibi hesaplar içine giriyoruz. Ne çok gönül yıkıyor, kul hakkına giriyor, zulmediyor ve ne çok kibirden kuleler inşa ediyoruz..‼️
01.12.2020

Herkesin bolca konuşup ta, kimsenin ”çözüm odaklı” dinlemediği bir konferans salonuna dönmüş dünya..‼️
13.06.2019

Kimliğinizdeki, kişiliğinizdeki, şahsiyetinizdeki…
Kısaca; kulluğunuzdaki kusurları PC ve telefondaki resim editörleri mârifetiyle değil, tevbe ve istiğfâr ile gideriniz.‼️
10.06.2019

İnsanoğlunu Hâk ve hakîkatten ayıran üç büyük hastalık (zaaf) var: Biri menfaat, biri şöhret, diğeri ise; şehvettir. 
05.05.2018

Yanlışlarınızı doğrularınızdan daha büyük bir zevkle alkışlayanlar varsa, düşmanı uzakta aramayınız..‼️
09.06.2019

Ümit meş’alesi sönünce, insan her hâl-u kârda karanlıkta kalır..!!!
05.05.2018

İnsanda bulunması gereken ahlâkın, “İslâm ahlâkı” olmasına karşın görünen hakikat şu ki; asıl insanın ahlâkını, “toplumun ahlâk kuralları” oluşturuyor..!
06.05.2018

Hâkimin kendisi intikam peşindeyse, hukûkun ne ehemmiyeti var..!?
09.05.2018

Yollarımız, “Allah için” den “kullar görsün”e çıkalı yönümüzü kaybettik…
Modern çağın insanı, imajına olan tutkusuna onlarca erdemi kurban veriyor…!!!
13.05.2018

Zekât vermek, mü’min insanı “eşyânın kulu-kölesi olmak”tan korur.
25.05.2018

e-posta, e-devlet, e-okul, e-banka, e-nabız, e-randevu, e-alışveriş, e-satış, e-oyun, e-eğlence…
E(ğ)leniyor muyuz yoksa, farkında olmadan “eleniyor muyuz” ne..?
26.05.2018

Tetiğe dokunduysan, merminin saygı göstermesini bekleme..
01.04.2018

Haksızlığa, eğriliğe mazeret üretmekte insan pek mâhirdir ve bu durum “aktif iyiliğin” ortaya çıkmasına mânidir.
02.04.2018

İnsanların arasında olmamak, toplumdan uzak kalmak insanı hayattan koparıyor. İnsan akü gibi, çalıştıkça şarj oluyor!
05.04.2018

Hırs, aklın gözünü kör eden bir olgudur. İnsan konuşurken bile doğru söyleyecekken, gaf yapar, ters konuşur..
05.04.2018

Teknoloji, insan hayatını kolaylaştıran büyük nîmet.. Öyle ki, “besmele çeken bardak” bile var! Ancak, maalesef rûhu, ihlâsı ve samimiyeti bulunmuyor..
04.04.2018

Dünyevîleşme; Allah yokmuş gibi konuşmak, Allah yokmuş gibi yaşamaktır..
04.04.2018

İlmin gâyesi bir rahmet insanı olabilmek, tedrîsin gâyesi ise bir rahmet insanı yetiştirebilmektir. 
18.02.2018

İslâm, beşerin üretip ortaya koyduğu bir “ideoloji” değildir. O bütün “izm”lerin, “ideoloji”lerin fevkinde; hakîkî, mükemmel, ferd ve cemiyetin iki dünyâsını mâmûr eden ilâhî bir nizâmdır. Onu kaybedenin hem dünyası, hem de âhireti kararmıştır..!
19.02.2018

Mü’min nazarında kula kulluk korkaklık ve esâret, Hakk’a kulluk en büyük hürriyet ve cesârettir..!
21.02.2018

Ölüme ağlama; tedbirsiz ve tedâriksizliğine ağla! Günâh ve isyânlara tevbekâr, taat ve ibâdete düşkün değilsen mânen zaten ölüsün! 
22.02.2018

Gücümüz ve yüreğimiz yetiyorsa, sevgi ve hizmet üretmeliyiz, fitne ve husûmet değil..
25.02.2018

Zilletle yaşamaktansa, izzetle ölmekten daha üstün bir duruş yoktur.
26.02.2018

Üç şey boş bırakılmaz: Kalp, beyin ve mide. Kalbe sevgi ve ilgi, beyne irfân ve bilgi, mîdeye de helâl gıdâ gerekir.
27.02.2018 

Bir aracın çarptığı çocuğa acıdığımız kadar, internetin çarptığı çocuğa acımıyoruz..
01.03.2018

Çok konuşuyor ancak, az iş yapıyoruz. Çok iş yapanlara da yeteri kadar söz hakkı vermiyoruz!
02.03.2018

Kudreti sonsuz Rabbimiz! Bizi sırât-ı mustakîm’e ulaştır ve ayaklarımızı dînin üzere sâbit kıl! Cumamızı rehâvetten rahmete ve gayrete dönüştür! (Âmin).
03.03.2017

“İyi olmak” iyilik yapmakla mümkündür, edebiyatla değil.
18.02.2017

Evlerimize hep “aş” götürürüz de, “aşk” götürmeyi hep ihmâl ederiz.
14.02.2015

Allâh’ın otoritesine boyun eğmek takvâdır. Takvânın temeli ise helâl lokmadır.
14.02.2017

Mü’minin konuşması zikir, susması tefekkür, bakışı ibret, duruşu ibâdettir…
11.01.2018

Keskin sirke küpüne zarar… Eleştirel mevzûlarda, tepkimizin ölçüsü medenîce olmalı, bedevîce değil.
07.01.2018

Birine “alçak” deseniz hakâret, “alçak gönüllü” deseniz iltifat etmiş olursunuz. Öyle bir makam ki gönül, alçaklığa bile bir seviye getiriyor ve onu yüceltiyor…
06.01.2018

“Veren el” olmak kişinin şahsiyetine bereket katar. Cömertlik ise, “güzel ahlâk”ın anasıdır.
06.01.2018

Gönülde samîmî îman ve hâlis niyet varsa, hizmet için de fırsat ve imkân mutlakâ olacaktır. Bu îtibarla hizmet ve infâk, bir varlık/yokluk meselesi değil, gönül meselesidir. Gönlümüz kadar zenginiz! Gönül fukârâ ise, mal/mülk/ihtişâm kişiyi zengin kılmaz.
05.01.2018

Din, hayâtımıza problemleri çözmek için müdâhil olmuştur, problem üretmek için değil… Oysa dînin müntesîbi bulunan müslümanlar, çözüm yerine sâdece problem üretiyorlar. Dinlerini bir problem yumağı hâline getiriyorlar…
04.01.2018

Söze itibâr edenler, söylenenlere gönül kulağını verenlerdir. Söz emânettir; bâzen tek bir cümle, hayâtın akışını değiştirebilir. Söylenen her bir güzel söz hedefini bulmuşsa, emânet yerine ulaşmış demektir. Ondan ötesi, ehliyeti elinde bulunduranın ihtiyârına kalmıştır…
03.01.2018

Öfke kontrol edilmezse; gözü kör, irâdeyi felç eder. Âkıbet hüsrân olur. Bu hâldeyken susmak bâzen cezâ, bâzen ise sulh olur.
02.01.2018

“Sizden iyi olmasın” da ne demek? 
Herkes “en az” bizden iyi olsun ki, yeryüzü iyi insanlarla ve iyiliklerle dolup taşsın..!
01.01.2018

Allâh’ın dînini kafasına göre yorumlayan modernist, oryantalist, laik, liberal ve seküler hocaların her mevzûda cesâretle ve fütursuzca verdiği fetvâlar yüzünden, toplum her günâhı meşrûlaştırarak işler hâle geldi…
31.12.2017

Bilgisiz insan tehlikeli olabilir. Bilgisini kötüye kullanan insan ise, tam bir felâkettir..
29.12.2017

Ancak Hakk’a teslim olanlar selâmet bulabilir. Hakk’tan uzaklaşanın varacağı yer, ateştir. 
27.12.2017

Hakîkat ortaya çıktıktan sonra, hatâda ısrâr etmemek hem dürüstlük, hem de büyüklüktür. 
26.12.2017

“Omuzlarımıza yüklenen sorumluluğu taşıyabilmenin şartı, yük olmak” değil, “yük almak”tır. 
23.12.2017

Dindarlık, insanlarla ilişkiyi kesip kendini ibâdete kapatmak değildir. Asıl dindarlık, hayâtı “dengeli” yaşamaktır.
22.12.2017

Gözünü aç ta Allâh’ın kelâmına baştan sona bir bak! Âyet âyet bütün Kur’ân, edep tâliminden ibârettir.
21.12.2017

Üslûbun güzelliği, gönülleri Hakk’a ve hayra açan en bereketli anahtardır.
20.12.2017

Yerinde ve zamânında susmasını bilmek, husûmeti ortadan kaldıran fazîletli bir davranıştır. 
19.12.2017

İftirâ öyle azîm bir lekedir ki, elini yıkadığın suya bulaşsa, onu bile kirletir.
16.12.2017

Dînî / İslâmî meseleleri tartışmaktan, tatbîkâta zaman kalmıyor… Teorik tartışmalar, pratik İslâm’ın yolunu kesiyor…
13.12.2017

Tebessüm, fazîleti sabit bir “hasene”dir. Bâzen bir selâm, iki güzel kelâm ile fethedilir yürekler..!
10.12.2017

Şu da var ki, insan artık Allâh’ı ve Rasûlünü dinlemiyor. Benim, senin tweeti yâhut face mesajını ne yapsın…?
10.12.2017

Artık, “İnsan insanın kurdudur” felsefesini unutup, “insan insan için, muhâcir-ensâr yurdudur” bilincini kuşanmak vaktidir..!
09.12.2017

Ahvâle hükmetmeyen bilgi, sâhibinin sorumluluğunu artırmaktan ve sırtında yük olmaktan başka bir şey değildir. 
08.12.2017

Kudüs aşktır, Filistin tutku..
Ümmetin izzetli yurdu!
Mîrâca açılan ulvî kapı
Tarih boyu direnişin sembolü..!
06.12.2017

Boştur bize senden gelen, Ne USD ne de düzen! İçin küftür dışın dümen, Lütfun (!) da boş havan da boş..
………………………………………………………….. Ey ABD
11.10.2017
Ölümü satın alamazsın, kimseye de satamazsın. Vakit varken hazırlanmaya bak! Vaktin mübârek olsun..!
11.10.2016

Günümüz dünyasında; ilim de, filim de, polüm de, zulüm de en üst düzeyde toplumlara hükmetmekte ancak; ilim istifâde edilmediği, filim hakîkat zannedildiği, polüm prim yaptığı ve zulüm de pâyidâr olduğu sürece, dünya huzur yüzü görmeyecektir.
25.08.2017

Okumak özgürlük, dinlemek san’at, dinlenmek ihtiyaç, konuşmak birikim, yazmak tutku, anlamak yetenek, yaşamak hayattır..!
26.08.2017

Günümüzde gâliba ümmetin artık “at/avrat/silâh”a değil, “at/avrat ve bir de şarj aleti” ne ihtiyacı var…
27.08.2017

Bir kalbi fethetmek istiyorsan iyilik yap! Silahla kazanılan zaferin ömrü kısadır. En güzel zafer, gönüllerin fethidir..!
28.08.2017

Yokluk yoktur. Ölünce, başka bir limana demir atacak gemimiz… İman ve sâlih amel, yol azığımız olmalı…
29.08.2017

Her şeyin en güzeline sahip olmayı umar ve beklerken, güzel bir kalbe sahip olmayı hep ihmâl ettik..!
01.09.2017

“İnsan, nefsini düzeltme çabasında olsa, başkasını eleştirmeye vakit bulamaz…”
03.09.2017

Kaptaki kirli suyu boşaltmadan temiz suyu dolduramazsın! Muhatabının sözünün bitmesini bekle..!
04.09.2017

Allâh’ın görmeni murâd etmediği şeyi, sen de görmeye çalışma. Kimsenin dedektifi değilsin!
05.09.2017

Yalan ve hayâsız bir düşünceyi “fikir” adı altında açıklamak, “düşünce özgürlüğü” değil, “düşünce ahlâksızlığıdır.”
05.09.2017

Yokluk yoktur. Ölünce, başka bir limana demir atacak gemimiz… İman ve sâlih amel, yol azığımız olmalı…
29.08.2017

Yap iyiliği, at Facebook’a insanlar bilsin, nasılsa Hâlık’ın senin iyiliğine ihtiyacı yok he mi..?!
27.08.2017

Okumak özgürlük, dinlemek san’at, dinlenmek ihtiyaç, konuşmak birikim, yazmak tutku, anlamak yetenek, yaşamak hayattır…
27.08.2017

İslâm, insanları ve toplumları değiştirmek için gelmiştir ancak, insanlar tartışmaktan onu yaşamaya fırsat bulamadan ölecekler… Ve arkamızda bıraktığımız, sadece bir fikir enkâzı olacak herhalde…
27.08.2017

Hüzün, Allâh’ın zarif gönüllere sunduğu latîf bir lütuftur… Söze sükût, kalbe hüzün düşer ya bazen, İşte öyle bir gece! Ey kalbleri kudretinde tutan Rahmân! İkrâm buyur inşirah bulsun cümle nâdân… Geceleriniz ve gündüzleriniz hayr olsun!
08.08.2017

Komşumuzu ziyarete gittiğimizde, ilk iş onun hatırından evvel evindeki Wi-Fi’nin şifresini sormak oluyorsa, bizde onarılması gereken bir anlayış ve davranış bozukluğu var demektir..
19.06.2017

“İnternetsiz/sosyal medyasız kalan bir toplumun/milletin, özellikle milletin gençlerinin hayat damarlarından biri değil, belki tamamı kopmuş olacaktır..!”
17.06.2017

Haftalar ve aylar boyu komşusunun kapısını çalmayı aklına getirmeyenler, internet üzerinden komşu kızının aklını çalmayı normal bir davranış olarak görüyorsa, bu gibi kimselerin sosyal ağları kullanması ile şeytanın ördüğü ağları kullanmasının bir farkı yoktur.
17.06.2017

Aklın en mühim vazifesi iman etmek, imanın en büyük meyvesi ise, merhamettir… 
16.06.2017

Ramazanda oruç tutanların tutmayanlardan saygı beklemesini beklemiyorum, zira oruç tutanlar olarak azınlıkta olduğumuza inanıyorum.
02.06.2017

Yâ Rab! Hayatta muhabbetle yoğrulmuş bir gönül, rızân için yorulmuş bir beden ver!
?Sofranızda iyi insanlar, yoksullar iftar etsin, melekler sizin için istiğfâr etsin!
31.05.2017

Mü’min kindâr olmaz, olursa dindâr olmaz!
29.05.2017

Ramazan geldi, hoş geldi. İnşâAllah biz ondan râzı, o bizden râzı olur da gider!
26.05.2017

Her nefes, bir nefes daha eksiliyor ömürden; her tevbe yeniden tutuyor bizi yüreğimizden!
24.05.2017

“Hayırlı insan” yerine, “hatırlı eşya”lar ürettik. İnsanı kırabiliyoruz da, eşyanın kırılmasına elimiz ve yüreğimiz varmıyor..
23.05.2017

Ne garip! İnsanı “sosyal hayat”tan koparan şeyin adı: “Sosyal medya”
18.05.2017

İnsan Kur’ân’ı hakîkaten anlayarak okusa, psikolojik hiç bir derdi kalmaz!
17.05.2017

Kaptanın Nûh olmuşsa, tûfan olsa gam çekme! Tevekkül et ki, Allah Kerîm…
10.05.2017

Selfie çekip instagrama sofra atacağına, besmele çek, midene helal lokma girsin!
09.05.2017

Bizim belki de en büyük felâketimiz, milletin kalbini ? islâha çalışırken, kendi kalbimizi unutup ifsâdın kollarına bırakmış olmamızdır…!!
08.05.2017

 Huşûsu olmayan namazlara, samimiyetten uzak duâya, amelden mahrûm bilgiye, ihlâstan uzak eylemlere, vefâsız kardeşliğe, imkânsız imâna, takvâsız kulluğa ve şirke bulanmış tevhîde tevbeler olsun yâ Rabbi..!
05.05.2017

Yâ Rabbi! Ölüme hazırlıksız yakalanmaktan, çâresizlikten, kulluk şevkini yitirmekten ve gaflette kalıp mahcûbiyet üzere ölmekten sana sığınırım.
30.04.2017

Gecemiz, Rabbimizin rızâsı istikâmetinde mîrâcımıza vesîle olsun. (Âmin).
23.05.2017

  Şiddeti bir davranış biçimi olarak benimseyenler, zamanla onu yaşam biçimine dönüştürüyor..!!!
20.05.2017 

En iyi yüreği ile görür insan… Gözün gördüğü öz değil kabuktur!
18.05.2017