Hakkımda

20 Kasım 1966 Erzincan/Kemah İlçesi doğumluyum. İlk/orta ve lise öğrenimimi Kemah ilçesinde  tamamladım. Tahsilimin ardından Kemah ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatı bünyesinde 25 yıl görev yaptıktan sonra, 2012 yılının sonunda Erzincan İl Müftülüğünde çalışmaya başladım. Evliyim ve üç çocuk sahibiyim.

Din görevliliği ve gönüllülüğü yanısıra, ileri sayılabilecek düzeyde bilgisayar ve basın deneyimim vardır. Kitap okumak, fikir ve düşünce alanında islâmi yazılar/makaleler yazmak, tefekkür ufkuna yeni bir şeyler katmak ilâhî bir sorumluluk olmakla beraber, aynı zamanda bir tutku mesâbesindedir. Ara sıra şiir denemelerim de mevcuttur. Yerel bir-iki gazetede zaman zaman yayımlanmış yazılarım vardır. Rabbimin izniyle mevcut tüm çalışmalarımı web sayfamda da sergilemek sûretiyle hayra vesile olmaya çalışmaktayım.

Yazdıklarımın hiç birinin hiç bir hakkı mahfûz değildir. İktibas yapılabilir, kopyalanabilir, gerekli platformlarda usûlü dâiresinde değerlendirilebilir. Söz kime aitse, kısaca isminin zikredilmesi yeterli olacaktır. “Emektir, emeğe saygı duymak lâzımdır” diyene diyeceğimiz odur ki, “iyi ve faydalı olan her söz, iş ve eylemden, fikirden sağlanacak azami istifâde muhâtabında rızâ-i ilâhî’yi kazanmaya vesîle olmuşsa; emek karşılığını fazlasıyla bulmuş demektir.

“Fâni olan bu kubbede, bâkî kalacak bir hoş sedâ” düstûrundan hareketle, yapıp-ettiklerimizin / niyetlerimizin belki bir sadaka-i câriye hükmünde sayılabilmesi arzûsuyla diyoruz ki;

Doğrularımız Rabbimizden, eğri ve yanlış olan ne varsa nefsimizdendir. Gâyemiz Hakkâ hizmet ve O’nun rızâsına vesîle aramak olması hasebiyledir ki, yapıcı her tenkîd, bizi düzeltecek ve yüceltecektir. Bizi zengin kılacaktır. Bu sebeple eleştiriye açık olduğumuzu bildirir, yapıcı tenkîdlerinizi ve duâlarınızı bekler, biz de size duâlar ederiz.

Dâvâmızın netîcesi, Âlemlerin Rabbi, melîki, sultânı olan Mevlâmız’a hamd etmektir. Allâh (c.c.) her şeyi, her işimizi, her hâlimizi ve her sözümüzü en iyi bilendir. Gayret bizden, muvaffakiyet ve esenlik Rabbimizdendir.

Selâm ve duâ ile…