Yetimleri Gözetip Kollamak

0
2183

İli: Erzincan

YETİMLERİ GÖZETİP KOLLAMAK

Muhterem Müslümanlar!

Okumuş olduğum Âyet-i Celîle’de Rabbimiz şöyle buyurur: “Gördün mü şu dini veya âhiretteki ceza ve mükâfatı yalan sayanı. İşte o tip kimseler yetimi itip kakarlar. Fakir ve muhtaçları doyurmaya çalışmadıkları bir yana başkalarına bu iş için ön ayak bile olmazlar.” [1]

Okumuş olduğum Hadis-i Şerif’te ise Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: “Kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimi gözetip kollayan kimseyle ben cennette şöyle yan yana bulunacağız.” [2]

İslam yetime sahip çıkmayı; onları koruyup gözetmeyi, onlara adaletle davranmayı emretmiştir. Yetimin sahibi Allah’tır. Malumunuz olduğu üzere, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) henüz dünyayı teşrif etmeden kısa bir süre önce babasını; ana şefkatine doyamadan 6 yaşında iken de annesini kaybetmişti. O’na kimin sahip çıktığını ise Rabbimiz bize Kur’an’da bildiriyor: “O seni yetim bulup barındırmadı mı?” [3] Bu ayetten de anlaşılacağı üzere, tüm yetimlerin barınağı, korunağı, kollayanı ve sahip çıkanı Allah’tır (c.c.). Allah bu sahip çıkmayı imtihan gereği kulları aracılığıyla gerçekleştirmeyi murat etmiştir ve bu doğrultuda inananları yönlendirmektedir.

Yetimliğin ne demek olduğunu çok iyi bilen Peygamberimiz (s.a.v.) ümmetine, yetimlere sahip çıkmayı tavsiye etmiş ve yetimi tarif ederken; “bir iki lokma ve bir iki hurmayla kapılardan savuşturulan kimse yoksul değildir. Asıl yoksul muhtaç olduğu halde iffetinden dolayı dilenmeyen kimsedir.”[4] Buyurmuşlardır. Efendimizin (s.a.v.)’in müjdesine nail olabilmek ve Allah’ın rahmetini celbedebilmek için bizler de yetimlere sahip çıkalım. Biz sahip çıkarsak adı günahsız birçok yavrunun adı artık yetim olmayacaktır. Anne ve babasızlığın eksikliğini hisseden minik yürekler ilgisiz ve şefkatsiz kalmayacaktır.

Değerli kardeşlerim!

Bugün dünyanın dört bir yanında savaşlar, doğal afetler, kazalar ve hastalıklar gibi değişik nedenlerden dolayı hayata tutundukları en önemli dal olan annelerini ve babalarını kaybetmiş milyonlarca yetim çocuk bulunmaktadır. Bu gün dünyadaki yetim sayısının 400 milyonu bulduğu ifade edilmektedir. Sadece Irak’ta 5 milyon kadar yetimin olduğu tahmin edilmektedir. Suriye, ayrı bir dramın mağdurudur. Yoksullukla, mağduriyetle adeta özdeşleşmiş Afrika kıtasında her yıl 2 milyon çocuk yetim kalmaktadır. Savaşlar, doğal afetler, hastalık ya da kazalar nedeniyle anne ve babasını kaybederek savunmasız ve korunaksız duruma düşmüş bu çocuklar kendilerine uzanacak bir yardım elini beklemektedirler. Anne ve babasını kaybetmiş olmanın maddi ve manevi eksikliğinin yanında bir de organ mafyaları, insan tacirleri ve sayısız ve merhametsiz karanlık odakların kötü emelleri karşısında savunmasız kalan bu çocuklar ilgi, şefkat ve korunmaya ihtiyaç duymaktadırlar.

Bir de toplumsal bir yara olarak, ebeveynlerin anlaşamaması, şiddetli geçimsizlik veya boşanma gibi sebeplerden ötürü birçok çocuk adeta anne-babalı yetimler durumuna düşmektedir. İçinde yaşadığımız toplumlarda sık görülen bu olaylara karşı da duyarsız kalamayız. Unutmamalıyız ki, bu ümmetin yetimlerine bizler sahip çıkmazsak kimse sahip çıkmayacaktır.

Kıymetli müminler!

Biz müminler Rabbimizin tevfîk ve inâyetiyle her daim doğruluk ve adâletin yanında oluruz. Zayıfları korur, onlara karşı vazifelerimizi bilir ve yerine getiririz. Böylece toplumu içten içe tüketecek yaralar iyileştirilmiş olur. Müminlerin gönüllerinde merhamet tohumları yeşerir, kalpler yumuşar, karşılıklı muhabbetimiz artar.

“Yetimi yetim bırakma!” mesajıyla bizler de yetim bir peygamberin ümmeti olarak yetimlere olan desteklerimizi hiçbir zaman eksik etmeyelim inşallah ve hutbemizi bir dua ile tamamlayalım: Ya Rabbi! Yetimlerin başları üzerinde şefkat ellerini çekmeyen; onlara ilgi ve alakayı eksik etmeyen, onları koruyup kollayan tüm kardeşlerimizi Efendimiz (s.a.v.)’e komşu eyle!

Dipnotlar:

  1. Mâûn S. A: 1-3
  2. Müslim: Zühd,42
  3. Duhâ S. A: 6
  4. Müslim, Zekât 102

 Şeref İŞLEYEN


Hutbeyi PDF olarak indirmek için TIKLAYIN…  Yetimleri Gözetip Kollamak

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here