Yeni Yılda Duâmız

0
844
A Pakistani Muslim prays for tsunami victims during the Friday noon prayer at a mosque in Islamabad, 07 January 2005. Pakistani people observed "Yom-e-Dua or "Prayer Day" across the nation to pray for the victims of the tsunami disaster, which has claimed so far 165,000 lives after it devastated the Asian coastline on 26 December 2004. AFP PHOTO/Jewel SAMAD

► Yeni Yılda Duâmız

…﷽

Yâ Rabbi!

Zât-ı Zülcelâl’ine hamd olsun.

Rasûlüne ve izinden yürüyenlere selâm olsun.

Geçmişimiz, geleceğimize ayna tutsun…

Hâllerimizi hayra çevir, âkıbetimiz takvâmız olsun.

Yaşadığımız acıları tekrar tekrar gösterme yâ Rab!

İbret almayı ve derîn muhasebe yapmayı nasîb eyle.

Kalan ömrümüze yeni bir sayfa açıp, onu hayır ve bereketle doldurmayı nasîb et!

Basîret ver, ferâset ver, aşk ver, şevk ver, heyecân ver!

Rızânı kazanma husûsunda dizimize dermân, gönlümüze fermân, bedenimize sıhhât ver!

Bizi samimiyeti unutan kullarından eyleme Rabbimiz…

İşlerimiz görüntü, sözlerimiz gürültü gibi olmasın…

Dilimize lezzet, sözümüze letâfet, özümüze hayat ver!

İlmimizi, îmânımızı, yakînimizi artır!

Ülkemize ve milletimize kurulan tuzakları, tuzak kuranların başlarına geçir!

Bize de dayanma gücü ver.

Ömrünü boş geçirenlerden değil, hoş geçirenlerden eyle!

Sabır ver başaralım, metânet ver dayanalım, güzel ahlâk ver âleme örnek olalım, örnek yaşayalım.

Bize bakan özünü bulsun, kendine gelsin, hayâtını düzene koysun.

Yürüyen Kur’ân olmayı bize de nasîb et.

Genç erkeklerimiz “yürüyen metal, genç kızlarımız yürüyen kuyumcu” gibi olmasınlar, Kur’ân ile yürüsünler ki, nesillerimiz hayat bulsun!

Yâ Rahmân! Güç ver ki;

Yetîmi koruyalım, yoksulu doyuralım, öksüze kol-kanat olalım, mazlûmun yanında, zâlimin karşısında, zulmün ilânihâye uzağında olalım!

Yeryüzü coğrafyasında nerede bir mazlûm, mustaz’af, mü’min, muvahhid, mücâhid varsa, onlara nusretini indir!

Ehlimizi, evlatlarımızı, ailemizi, yakınımızı-uzağımızı gazâbından koru!

Senin hudutlarını bozanlardan, haddini aşıp isyâna düşenlerden koru bizleri Allâh’ım!

Îman ve sâlih amellerle süsle bizleri…

Nesillerimize namazı sevdir, Sen’den başkasına secde ettirme yâ Rab!

Adâleti, iyilik ve ihsânı, akrabâyı görüp gözetmeyi nasîb et.

Fuhşiyyâttan, hakka ve hukuka tecavüzden, taşkınlıkta bulunmaktan, nefislerimizin azgınlığından, zinâdan, fâiz afetinden; bedenimizi, rûhumuzu, kalbimizi bozan her türlü iç ve dış müdahalelerden koru bizi yâ Rab!

Tevbeler ediyoruz…

Nasûh eyle, kabûl eyle, kadem eyle, dâim eyle…

Bizi sâdece kendine kul, Rasûlüne ümmet eyle, kula kulluk edenlerden uzak eyle.

Dostumuz Sen’sin, Rabbimiz Sen’sin, Sen bizi terbiye edensin, terbiyemizi güzel eyle, şirkten ve nifaktan arındır Allâh’ım!

Sahte dostlardan, dostluklardan, kullara kulluktan uzak eyle.

Ülkemize dirlik, düzen, birlik ve kuvvet ver.

Şehîdlerimize rahmet et, şehâdetle sâhil-i selâmete çıkacaksak, bize de nasîb et, şehîd olursak katına kabûl et!

Adâleti, hakkâniyeti, şefkât ve merhâmetini kaybeden kullarına, yeniden bunları ikâme edecek kuvvet ve izzeti nasîb et!

Gelir dağılımını adâletle yürütmeyi, isrâfı önlemeyi, çalmadan-çırpmadan, rüşvet ve ihtikâra dalmadan, fâiz ve tefeciliğe bulaşmadan, harâm olan ne varsa ona tevessül etmeden kazanmayı, yemeyi ve yedirmeyi öğret bize!

Hatâlarımız, kusurlarımız, noksanlıklarımız, isyânlarımız ve vefâsızlıklarımız Sen’in gazabını üzerimize çekmesin.

Acziyetimizden ötürü bizi muâhaze etme!

Kaldıramayacağımız yükler yükleme!

Dünyada da âhirette de bize güzellikler ihsân eyle!

Ey Merhametli Rabbimiz!

Sana yalvarıyoruz, Sen’den istiyoruz, Sana ilticâ ediyoruz!

Ellerimizi boş çevirme, bizi Sen’siz bırakma, kimselere bırakma yâ Rab!

► Âmîn, yâ Rabbe’l âlemin… ◄

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا 

“Ey iman edenler! Yürekten samimi bir tevbe ile Allah’a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. O gün Allah Peygamber’i ve iman edip onunla beraber olanları rüsvay etmeyecek, utandırmayacak. Nurları önlerinde ve sağlarında koşup parlayacak. Derler ki: “Ey Rabbimiz! Nurumuzu tamamla ve bizi bağışla, şüphesiz ki sen her şeye kâdirsin. “ (Tahrîm: 66/8)


Dosyayı PDF olarak indirmek için TIKLAYIN… Yeni Yılda Duâmız

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here