“Mü’minler Kardeştir!”

0
513

İnançları, kalbleri, kıbleleri bir olan…
Allâh’a kul, Rasûlüne ümmet olan…
Korku nedir? Bilmeyen, cömertlik ve cîvânmertlikte nâmları kıtaları dolaşan…
Oğuz Hân gibi, Alparslan gibi, Yıldırım gibi, 
Fâtih gibi, Yavuz gibi, Abdulhamid Hân gibi, Selâhaddin-i Eyyûbi gibi…
Çanakkale’de, İstiklâl Harbinde,
Kore’de, Kıbrıs’ta, Sarıkamış’ta…
15 Temmuz’da, Afrin’de…
Şehâdete yürüyen şehîdler gibi…
Onlar “Mehmedçik”tir, ismini şanlı Nebî (s.a.v)’den alan…
Mayası tevhîd ve şehâdetle yoğrulan…
Târihini kahramanlık destanlarıyla yazan…
Dün de, bugün de, yarın da avuçlarımız semâya onlar için açılacaktır!
Onların aşkı, tâ Bedr’de tutuşmuş, Afrin’de hârlanmıştır.
Şehîdlerimiz bize haklarını helâl etsinler.
Bizim hakkımız varsa, analarının ak sütü gibi helâldir!
Rabbimiz şehâdetlerini kabûl buyursun!
Yolları ve bahtları açık, gazâları mübârek olsun bütün Mehmedçiğin…
Fetih sûresi ışık tutsun yollarına…
Zaferler muştulasınlar bu vatanın evlâtlarına…
Görsün ki bu âlem, analar ne arslanlar doğururmuş vatan uğruna…
Bu vatan topraklarının altı şehîdlerle, üstü de şâhitlerle dolu oldukça,
Ehl-i Küfür asla maksâdına ulaşamayacaktır, Allah’ın izni ve keremiyle…
Selâm olsun şühedâya,
Selâm olsun gazâ erlerine,
Selâm olsun izzet sâhiplerine
ve selâm olsun cihâd erlerine..! 

26.01.2018


www.serefisleyen.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here