Mülkün Sâhibi

0
132

Mülkün Sahibi

Evimizde kullandığımız suyun/elektriğin… faturasını kendimiz ödediğimiz için, onu ihtiyâcımız kadar kullanır, fazlasını harcamaktan sakınırız…

Başkasının evinde, umûma açık yerlerde, hesabının düşünülmediği, sorulmadığı kullanım alanlarında ise böyle bir hassasiyeti çoğu kez taşımayız. Savurganlık eder, keyfimizce kullanır, israf ederiz…

Görüldüğü gibi, evimizde mülkün sahibi biziz, ya da öyle olduğuna inanırız…

Evimizin dışında ise mülkün sahibi sanki başkaları…

E hani mülk Allâh’ın idi?

“Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır ve Allah her şeyi kuşatmıştır. (Hiçbir şey O’nun ilim ve kudretinin dışında kalamaz).” Nîsâ, 4/126 ve 131. Ayetler.

“Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır. İşler, dönüp dolaşıp Allah’a varır.” Âl-i İmrân, 3/109

“Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır. Allah’ın her şeye gücü yeter.” Âl-i İmrân, 3/189

“De ki: ‘Mülkün sahibi olan Allah’ım! Mülkü dilediğine verirsin; dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın; iyilik Senin elindedir. Doğrusu Sen, her şeye Kadirsin.” Âl-i İmrân, 3/26

Eğer bizler, inanç dünyamızda mülkün gerçekten Allâh’ın olduğuna yakîn olarak inanmış olsaydık, her hâl-u kârda aynı davranırdık…

Yani ihtiyacımız ne kadarsa, o kadarını kullanırdık…

Zira Rabbimiz; “mülkün sahibi benim, kullanırken israf etmeden kullanın” diyor…

İmanımıza dair birçok mes’ele, aksiyona dönüşmeden kupkuru bir cümle, bir anlayış olarak hâfızamızda duruyor…

Yani kendimize hep yalan söylüyor, yalanlarımızla yaşıyoruz…

Aklımızdaki bilgiler müteharrik bir îmâna, îmânımız ise tavır ve davranış olarak hayâtımıza yansımadıkça, kendimizi kandırarak yaşamaya devam edeceğiz..!


03.12.2020 / Şeref İŞLEYEN