Kısaca

Herkesin bolca konuşup ta, kimsenin ”çözüm odaklı” dinlemediği bir konferans salonuna dönmüş dünya..‼️

13.06.2019


Kimliğinizdeki, kişiliğinizdeki, şahsiyetinizdeki…

Kısaca; kulluğunuzdaki kusurları PC ve telefondaki resim editörleri mârifetiyle değil, tevbe ve istiğfâr ile gideriniz.‼️

10.06.2019


İnsanoğlunu Hâk ve hakîkatten ayıran üç büyük hastalık (zaaf) var: Biri menfaat, biri şöhret, diğeri ise; şehvettir. 

05.05.2018


Yanlışlarınızı doğrularınızdan daha büyük bir zevkle alkışlayanlar varsa, düşmanı uzakta aramayınız..‼️

09.06.2019


Ümit meş’alesi sönünce, insan her hâl-u kârda karanlıkta kalır..!!!

05.05.2018


İnsanda bulunması gereken ahlâkın, “İslâm ahlâkı” olmasına karşın görünen hakikat şu ki; asıl insanın ahlâkını, “toplumun ahlâk kuralları” oluşturuyor..!

06.05.2018


Hâkimin kendisi intikam peşindeyse, hukûkun ne ehemmiyeti var..!?

09.05.2018


Yollarımız, “Allah için” den “kullar görsün”e çıkalı yönümüzü kaybettik…
Modern çağın insanı, imajına olan tutkusuna onlarca erdemi kurban veriyor…!!!

13.05.2018


Zekât vermek, mü’min insanı “eşyânın kulu-kölesi olmak”tan korur.

25.05.2018


e-posta, e-devlet, e-okul, e-banka, e-nabız, e-randevu, e-alışveriş, e-satış, e-oyun, e-eğlence…

E(ğ)leniyor muyuz yoksa, farkında olmadan “eleniyor muyuz” ne..?

26.05.2018


Tetiğe dokunduysan, merminin saygı göstermesini bekleme..

01.04.2018


Haksızlığa, eğriliğe mazeret üretmekte insan pek mâhirdir ve bu durum “aktif iyiliğin” ortaya çıkmasına mânidir.

02.04.2018


İnsanların arasında olmamak, toplumdan uzak kalmak insanı hayattan koparıyor. İnsan akü gibi, çalıştıkça şarj oluyor!

05.04.2018


Hırs, aklın gözünü kör eden bir olgudur. İnsan konuşurken bile doğru söyleyecekken, gaf yapar, ters konuşur..

05.04.2018


Teknoloji, insan hayatını kolaylaştıran büyük nîmet.. Öyle ki, “besmele çeken bardak” bile var! Ancak, maalesef rûhu, ihlâsı ve samimiyeti bulunmuyor..

04.04.2018


Dünyevîleşme; Allah yokmuş gibi konuşmak, Allah yokmuş gibi yaşamaktır..

04.04.2018


İlmin gâyesi bir rahmet insanı olabilmek, tedrîsin gâyesi ise bir rahmet insanı yetiştirebilmektir. 

18.02.2018


İslâm, beşerin üretip ortaya koyduğu bir “ideoloji” değildir. O bütün “izm”lerin, “ideoloji”lerin fevkinde; hakîkî, mükemmel, ferd ve cemiyetin iki dünyâsını mâmûr eden ilâhî bir nizâmdır. Onu kaybedenin hem dünyası, hem de âhireti kararmıştır..!

19.02.2018


Mü’min nazarında kula kulluk korkaklık ve esâret, Hakk’a kulluk en büyük hürriyet ve cesârettir..!

21.02.2018


Ölüme ağlama; tedbirsiz ve tedâriksizliğine ağla! Günâh ve isyânlara tevbekâr, taat ve ibâdete düşkün değilsen mânen zaten ölüsün! 

22.02.2018


Gücümüz ve yüreğimiz yetiyorsa, sevgi ve hizmet üretmeliyiz, fitne ve husûmet değil..

25.02.2018


Zilletle yaşamaktansa, izzetle ölmekten daha üstün bir duruş yoktur.

26.02.2018


Üç şey boş bırakılmaz: Kalp, beyin ve mide. Kalbe sevgi ve ilgi, beyne irfân ve bilgi, mîdeye de helâl gıdâ gerekir.

27.02.2018 

Bir aracın çarptığı çocuğa acıdığımız kadar, internetin çarptığı çocuğa acımıyoruz..

01.03.2018


Çok konuşuyor ancak, az iş yapıyoruz. Çok iş yapanlara da yeteri kadar söz hakkı vermiyoruz!

02.03.2018


Kudreti sonsuz Rabbimiz! Bizi sırât-ı mustakîm’e ulaştır ve ayaklarımızı dînin üzere sâbit kıl! Cumamızı rehâvetten rahmete ve gayrete dönüştür! (Âmin).

03.03.2017


“İyi olmak” iyilik yapmakla mümkündür, edebiyatla değil.

18.02.2017


Evlerimize hep “aş” götürürüz de, “aşk” götürmeyi hep ihmâl ederiz.

14.02.2015


Allâh’ın otoritesine boyun eğmek takvâdır. Takvânın temeli ise helâl lokmadır.

14.02.2017


Mü’minin konuşması zikir, susması tefekkür, bakışı ibret, duruşu ibâdettir…

11.01.2018


Keskin sirke küpüne zarar… Eleştirel mevzûlarda, tepkimizin ölçüsü medenîce olmalı, bedevîce değil.

07.01.2018


Birine “alçak” deseniz hakâret, “alçak gönüllü” deseniz iltifat etmiş olursunuz. Öyle bir makam ki gönül, alçaklığa bile bir seviye getiriyor ve onu yüceltiyor…

06.01.2018


“Veren el” olmak kişinin şahsiyetine bereket katar. Cömertlik ise, “güzel ahlâk”ın anasıdır.

06.01.2018


Gönülde samîmî îman ve hâlis niyet varsa, hizmet için de fırsat ve imkân mutlakâ olacaktır. Bu îtibarla hizmet ve infâk, bir varlık/yokluk meselesi değil, gönül meselesidir. Gönlümüz kadar zenginiz! Gönül fukârâ ise, mal/mülk/ihtişâm kişiyi zengin kılmaz.

05.01.2018


Din, hayâtımıza problemleri çözmek için müdâhil olmuştur, problem üretmek için değil… Oysa dînin müntesîbi bulunan müslümanlar, çözüm yerine sâdece problem üretiyorlar. Dinlerini bir problem yumağı hâline getiriyorlar…

04.01.2018


Söze itibâr edenler, söylenenlere gönül kulağını verenlerdir. Söz emânettir; bâzen tek bir cümle, hayâtın akışını değiştirebilir. Söylenen her bir güzel söz hedefini bulmuşsa, emânet yerine ulaşmış demektir. Ondan ötesi, ehliyeti elinde bulunduranın ihtiyârına kalmıştır…

03.01.2018


Öfke kontrol edilmezse; gözü kör, irâdeyi felç eder. Âkıbet hüsrân olur. Bu hâldeyken susmak bâzen cezâ, bâzen ise sulh olur.

02.01.2018


“Sizden iyi olmasın” da ne demek? 
Herkes “en az” bizden iyi olsun ki, yeryüzü iyi insanlarla ve iyiliklerle dolup taşsın..!

01.01.2018


Allâh’ın dînini kafasına göre yorumlayan modernist, oryantalist, laik, liberal ve seküler hocaların her mevzûda cesâretle ve fütursuzca verdiği fetvâlar yüzünden, toplum her günâhı meşrûlaştırarak işler hâle geldi…

31.12.2017


Bilgisiz insan tehlikeli olabilir. Bilgisini kötüye kullanan insan ise, tam bir felâkettir..

29.12.2017


Ancak Hakk’a teslim olanlar selâmet bulabilir. Hakk’tan uzaklaşanın varacağı yer, ateştir. 

27.12.2017


Hakîkat ortaya çıktıktan sonra, hatâda ısrâr etmemek hem dürüstlük, hem de büyüklüktür. 

26.12.2017


“Omuzlarımıza yüklenen sorumluluğu taşıyabilmenin şartı, yük olmak” değil, “yük almak”tır. 

23.12.2017


Dindarlık, insanlarla ilişkiyi kesip kendini ibâdete kapatmak değildir. Asıl dindarlık, hayâtı “dengeli” yaşamaktır.

22.12.2017


Gözünü aç ta Allâh’ın kelâmına baştan sona bir bak! Âyet âyet bütün Kur’ân, edep tâliminden ibârettir.

21.12.2017


Üslûbun güzelliği, gönülleri Hakk’a ve hayra açan en bereketli anahtardır.

20.12.2017


Yerinde ve zamânında susmasını bilmek, husûmeti ortadan kaldıran fazîletli bir davranıştır. 

19.12.2017


İftirâ öyle azîm bir lekedir ki, elini yıkadığın suya bulaşsa, onu bile kirletir.

16.12.2017


Dînî / İslâmî meseleleri tartışmaktan, tatbîkâta zaman kalmıyor… Teorik tartışmalar, pratik İslâm’ın yolunu kesiyor…

13.12.2017


Tebessüm, fazîleti sabit bir “hasene”dir. Bâzen bir selâm, iki güzel kelâm ile fethedilir yürekler..!

10.12.2017


Şu da var ki, insan artık Allâh’ı ve Rasûlünü dinlemiyor. Benim, senin tweeti yâhut face mesajını ne yapsın…?

10.12.2017


Artık, “İnsan insanın kurdudur” felsefesini unutup, “insan insan için, muhâcir-ensâr yurdudur” bilincini kuşanmak vaktidir..!

09.12.2017


Ahvâle hükmetmeyen bilgi, sâhibinin sorumluluğunu artırmaktan ve sırtında yük olmaktan başka bir şey değildir. 

08.12.2017


Kudüs aşktır, Filistin tutku..
Ümmetin izzetli yurdu!
Mîrâca açılan ulvî kapı
Tarih boyu direnişin sembolü..!

06.12.2017


Boştur bize senden gelen, Ne USD ne de düzen! İçin küftür dışın dümen, Lütfun (!) da boş havan da boş..
………………………………………………………….. Ey ABD

11.10.2017

Ölümü satın alamazsın, kimseye de satamazsın. Vakit varken hazırlanmaya bak! Vaktin mübârek olsun..!

11.10.2016


Günümüz dünyasında; ilim de, filim de, polüm de, zulüm de en üst düzeyde toplumlara hükmetmekte ancak; ilim istifâde edilmediği, filim hakîkat zannedildiği, polüm prim yaptığı ve zulüm de pâyidâr olduğu sürece, dünya huzur yüzü görmeyecektir.

25.08.2017


Okumak özgürlük, dinlemek san’at, dinlenmek ihtiyaç, konuşmak birikim, yazmak tutku, anlamak yetenek, yaşamak hayattır..!

26.08.2017


Günümüzde gâliba ümmetin artık “at/avrat/silâh”a değil, “at/avrat ve bir de şarj aleti” ne ihtiyacı var…

27.08.2017


Bir kalbi fethetmek istiyorsan iyilik yap! Silahla kazanılan zaferin ömrü kısadır. En güzel zafer, gönüllerin fethidir..!

28.08.2017


Yokluk yoktur. Ölünce, başka bir limana demir atacak gemimiz… İman ve sâlih amel, yol azığımız olmalı…

29.08.2017


Her şeyin en güzeline sahip olmayı umar ve beklerken, güzel bir kalbe sahip olmayı hep ihmâl ettik..!

01.09.2017


“İnsan, nefsini düzeltme çabasında olsa, başkasını eleştirmeye vakit bulamaz…”

03.09.2017


Kaptaki kirli suyu boşaltmadan temiz suyu dolduramazsın! Muhatabının sözünün bitmesini bekle..!

04.09.2017


Allâh’ın görmeni murâd etmediği şeyi, sen de görmeye çalışma. Kimsenin dedektifi değilsin!

05.09.2017


Yalan ve hayâsız bir düşünceyi “fikir” adı altında açıklamak, “düşünce özgürlüğü” değil, “düşünce ahlâksızlığıdır.”

05.09.2017


Yokluk yoktur. Ölünce, başka bir limana demir atacak gemimiz… İman ve sâlih amel, yol azığımız olmalı…

29.08.2017


Yap iyiliği, at Facebook‘a insanlar bilsin, nasılsa Hâlık’ın senin iyiliğine ihtiyacı yok he mi..?!

27.08.2017


Okumak özgürlük, dinlemek san’at, dinlenmek ihtiyaç, konuşmak birikim, yazmak tutku, anlamak yetenek, yaşamak hayattır…

27.08.2017


İslâm, insanları ve toplumları değiştirmek için gelmiştir ancak, insanlar tartışmaktan onu yaşamaya fırsat bulamadan ölecekler… Ve arkamızda bıraktığımız, sadece bir fikir enkâzı olacak herhalde…

27.08.2017


Hüzün, Allâh’ın zarif gönüllere sunduğu latîf bir lütuftur… Söze sükût, kalbe hüzün düşer ya bazen, İşte öyle bir gece! Ey kalbleri kudretinde tutan Rahmân! İkrâm buyur inşirah bulsun cümle nâdân… Geceleriniz ve gündüzleriniz hayr olsun!

08.08.2017


Komşumuzu ziyarete gittiğimizde, ilk iş onun hatırından evvel evindeki Wi-Fi’nin şifresini sormak oluyorsa, bizde onarılması gereken bir anlayış ve davranış bozukluğu var demektir..

19.06.2017


“İnternetsiz/sosyal medyasız kalan bir toplumun/milletin, özellikle milletin gençlerinin hayat damarlarından biri değil, belki tamamı kopmuş olacaktır..!”

17.06.2017


Haftalar ve aylar boyu komşusunun kapısını çalmayı aklına getirmeyenler, internet üzerinden komşu kızının aklını çalmayı normal bir davranış olarak görüyorsa, bu gibi kimselerin sosyal ağları kullanması ile şeytanın ördüğü ağları kullanmasının bir farkı yoktur.

17.06.2017


Aklın en mühim vazifesi iman etmek, imanın en büyük meyvesi ise, merhamettir… 

16.06.2017


Ramazanda oruç tutanların tutmayanlardan saygı beklemesini beklemiyorum, zira oruç tutanlar olarak azınlıkta olduğumuza inanıyorum.

02.06.2017


Yâ Rab! Hayatta muhabbetle yoğrulmuş bir gönül, rızân için yorulmuş bir beden ver!

?Sofranızda iyi insanlar, yoksullar iftar etsin, melekler sizin için istiğfâr etsin!

31.05.2017


Mü’min kindâr olmaz, olursa dindâr olmaz!

29.05.2017


Ramazan geldi, hoş geldi. İnşâAllah biz ondan râzı, o bizden râzı olur da gider!

26.05.2017


Her nefes, bir nefes daha eksiliyor ömürden; her tevbe yeniden tutuyor bizi yüreğimizden!

24.05.2017


“Hayırlı insan” yerine, “hatırlı eşya”lar ürettik. İnsanı kırabiliyoruz da, eşyanın kırılmasına elimiz ve yüreğimiz varmıyor..

23.05.2017


Ne garip! İnsanı “sosyal hayat”tan koparan şeyin adı: “Sosyal medya”

18.05.2017


İnsan Kur’ân’ı hakîkaten anlayarak okusa, psikolojik hiç bir derdi kalmaz!

17.05.2017


Kaptanın Nûh olmuşsa, tûfan olsa gam çekme! Tevekkül et ki, Allah Kerîm…

10.05.2017


Selfie çekip instagrama sofra atacağına, besmele çek, midene helal lokma girsin!

09.05.2017


Bizim belki de en büyük felâketimiz, milletin kalbini ? islâha çalışırken, kendi kalbimizi unutup ifsâdın kollarına bırakmış olmamızdır…!!

08.05.2017


 Huşûsu olmayan namazlara, samimiyetten uzak duâya, amelden mahrûm bilgiye, ihlâstan uzak eylemlere, vefâsız kardeşliğe, imkânsız imâna, takvâsız kulluğa ve şirke bulanmış tevhîde tevbeler olsun yâ Rabbi..!

05.05.2017


Yâ Rabbi! Ölüme hazırlıksız yakalanmaktan, çâresizlikten, kulluk şevkini yitirmekten ve gaflette kalıp mahcûbiyet üzere ölmekten sana sığınırım.

30.04.2017


Gecemiz, Rabbimizin rızâsı istikâmetinde mîrâcımıza vesîle olsun. (Âmin).

23.05.2017


  Şiddeti bir davranış biçimi olarak benimseyenler, zamanla onu yaşam biçimine dönüştürüyor..!!!

20.05.2017 


En iyi yüreği ile görür insan… Gözün gördüğü öz değil kabuktur!

18.05.2017