Kerbelâ

0
985

Kerbelâ…
Yürek burkan ağıtların susuz çölleri dağladığı acı hakîkat…
Kendisini bekleyen keskin kılıçları bile bile Kûfe’ye gitmeye hazırlanan Hz. Peygamber’in sevgili Torunu Hz. Hüseyin’e:
“Gitme Yâ Huseyn! Korkarız ki senin kanını dökecekler!” uyarıları karşısında;
“Azîz ve Celîl olan Allâh’ın emrine, hiç kimse karşı gelemez!” cevâbıyla şehâdete yürüyen bir cengâver ve ona duâlarıyla destek veren akrabâları…
Harâm aylardan Muharrem’in 10. Günü…

O kara gün, artık söz vahşetindi…

Merhamet Peygamberi’nin torunu Hz. Hüseyin ve beraberinde 72 mâsum insan şehîd edildi..!
Acıyı göğüslemeye muktedir bedenlerin; cesâret, metânet, yiğitlik ve samimiyetlerinin yevm-i kıyâmette karşılık bulacağı gündü Kerbelâ…
Acının gölgesinde, hüznün ve ıstırâbın dile geldiği ve fîgânın arşı tuttuğu o meş’ûm gün…

Nebîler Sultânı’nın, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için:

“Bu ikisi, cennet gençlerinin efendileridir!” buyurduğu…

Peygamber’in torunu, torununun çocukları, aç kurtlardan daha vahşi bir topluluğun ok, mızrak ve kılıç darbeleri altında, koca Fırat nehrinden bir damla su bile içemeden can verdiler..!

Ey insan denen meçhûl ve muammâ?

Sürdürdüğün vahşetinin boyutları nereye kadar..?

Mü’minler her yıl 10 Muharrem gününde bu acıyı hatırlayıp ta, birlik, dirlik ve beraberliklerini her zamankinden daha kavî kılmayacaklarsa,
İdrâk ve ihyâ alanlarını genişletip, tuzaklar ve hîleler karşısında Kerbelâ’yı hatırlayıp tevbe etmeyeceklerse,
Müslüman kardeşlerimizle birlikte verdiğimiz/vereceğimiz “sadâkat sınavı”nda, fitne ve şer odaklarının oyunları karşısında mağlup edileceklerse…

Kerbelâ’lar hiç bitmeyecek demektir!

Tarihin bu karanlık gününe, yanık yürekler hep ağıtlar yaktı, ağladı/ağlıyor ve eyvâh ki ağlamaya devam edecek!

Ehl-i Beyt-i Rasûl’ün ibtilâsı hükmünde olan Kerbelâ gününde, Müslümanlık tarihinin tüm şehîdlerine sonsûz kere selâm gönderiyor ve Rabbimizden rahmetler niyâz ediyoruz..!
Rabbimiz, imânımıza da, hayâtımıza da, şehâdetimize de hakîkat nasib etsin ve şâhitliğimizi kabûl buyursun! (Âmin.)


20 Eylül 2018 Perşembe / 10 Muharrem 1440

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here