Kadir Gecesi

0
807

16.06.2017

Muhterem Mü’minler!

Bizi en faziletli geceye, Kur’an’ın indirildiği mübârek Kadir Gecesine yeniden ulaştıran Rabbimize hamd-ü senâlar olsun.  21 Haziran 2017 Çarşamba gecesini Perşembe gününe bağlayan gece, Kadir Gecemizdir. Hepimize mübarek olsun.

Hutbemin başında okuduğum âyet-i celîle’de Rabbimiz buyuruyor:

“Hâ. Mîm. Apaçık olan Kitab’a andolsun ki,  Biz onu (Kur’an’ı) mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz uyarıcıyızdır. Her hikmetli işe o gecede hükmedilir. (Yani) katımızdan (verilen her) emir. Çünkü biz, peygamberler göndermekteyiz.” [1]

Kadir Gecesinin manevi iklimini yaşadığımız, bayram sevincinin gölgesinin üzerimize düştüğü müstesna bir zaman dilimindeyiz. Bu müstesnâ gecenin kadr-u kıymetini bilen birisi olarak Hz. Âişe (r.a) Peygamber Efendimiz’e:

“–Ey Allâh’ın Rasûlü! Kadir Gecesi’nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?” diye sormuş, Fahr-i Kâinat Efendimiz de:

“Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye dua et!”[2] buyurmuşlardır.

Kardeşlerim!

Rabbimiz kerîm kitâbında; “Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar. O gece, esenlik doludur. Tâ fecrin doğuşuna kadar.” [3] buyurmaktadır.

Nebiyy-i Muhterem (s.a.v) efendimiz de; “Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve sevâbını da Allah’tan bekleyerek ihyâ eder (ibâdet ve taatle geçirir) se, geçmiş günahları bağışlanır.”[4] buyurmak suretiyle gecemizin en öz mesajını bizlere sunmuş ve geceyi ihyaya bizleri teşvik buyurmuştur.

Kubbeye sığmaz oldu isyânımla günâhım,

Bu Kadir Gecesi’nde affet bizi Allâh’ım! [5]

Diyerek Rabbimize olan tazarrû ve niyâzımızı yineliyor, O’nun yüce rahmet ve merhametinden afv ve mağfiret dileniyoruz. Rabbimiz günahlarımızı bağışlasın!

Eğer zamanın kadrini bilir, her ânını değerlendirebilirsek, her gecemiz Kadir gibi olur inşâAllâh. Yeter ki Rabbimiz rahmet nazarıyla tecelli buyursun! Vuslât ve mülâkât günlerinin hepsi birer Cuma günüdür, gecesi Kadir gecesidir. Yeter ki kıymet bilelim.

Ellerimizin ve gönüllerimizin bütün rûh-u cânla ve samimiyetle semâya açıldığı ve dillerimizin derîn bir hüzünle Rabbine yalvardığı/yalvaracağı bu gecede samimiyetimiz nispetinde Rabbimiz ecrini lütfedecek, kullarını karşılıksız bırakmayacaktır.

Bereketi ve mağfiretiyle evlerimize ve gönüllerimize misafir olan on bir ayın sultanı, bugünlerde bize veda ediyor. Bu kutlu misafiri uğurlamaktan dolayı mahzûnuz.

Kardeşlerim!

Kadir Gecesini değerli kılan, onun “yaradılış gayemizin kitabı” Yüce Kur’an’ın ilk nüzûlüne şahit olmasıdır. Kadir Gecesinin kadrini yücelten, Aziz Kur’an’ın rahmet yüklü evrensel mesajlarının bu gece inmeye başlamasıdır. Bu nedenledir ki, Kadir Gecesinin değerini, kıymetini, yüceliğini, büyüklüğünü ve mübarekliğini, insanlığı karanlıklardan kurtaran Kerîm Kitâb’ımızda aramalıyız. Ve bu gece dünya semasına inen Kur’ân’ı yeniden kalbimizin semasına indirmeliyiz.

Bu gece boyunca melekler, Rabbimizin izniyle, ruhen ölmüş canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her bir mü’min için barış, huzûr ve sükûnet taşırlar. Saadet ve güven aşılarlar. Tâ ki fecr sökünceye kadar!

Aziz Mü’minler!

Bu gece bize düşen, ömür sermayemizden tükettiğimiz günlerin muhasebesini yapmaktır. Hata ve günahlarımızdan, kusur ve nisyanlarımızdan tövbe ederek Rabbimizin razı olacağı şekilde bir ömür sürmeye azmetmektir.

Bu mübarek geceyi hakkıyla değerlendirmenin yolu, Kerim Kitabımızın kadir ve kıymetini bilmekten, hayatımızı onunla anlamlandırmaktan, insana, kâinata onunla bakmaktan geçer. Kadir Gecesini ihyâ etmenin yolu, Rabbimizin muhatap kabul ettiği, Nazargâh-ı ilâhi olan kalbimizin, gönlümüzün değerini bilmekten geçer. Gönüller yapıp gönüller almaktan, olur olmaz sebeplerle gönüller kırıp, gönüller incitmemekten geçer.

Kadir gecemizin sunduğu fırsatı tüm sene içerisinde kıymetlendirmek niyâzıyla gecenizi tebrik eder, Cenâb-ı Mevlâ’dan huzur ve esenlik getirmesini niyâz ederiz.

Şeref İŞLEYEN

[1] Duhân, 44/1-5

[2] Tirmizî, Deâvât, 84

[3] Kadr Sûresi; 97/1-5

[4] Buhârî, Leyletü’l-kadr, 5

[5] Fehmi Cumalıoğlu


Hutbeyi PDF olarak indirmek için TIKLAYIN… Kadir Gecesi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here