İhtiraslarımız

0
124
Allâh’ın mülkünde, yine O’nun nimetlerini bölüşemiyoruz…
İhtiraslarımız bizi mahvetti…
Helâli-harâmı göz ardı edip haddimizi aştık, haksızlık yapıp kan döktük, dökmeye devam ediyoruz…
Akla en büyük değeri veren ve akla hitâb eden bir dînin mensupları, akla gereken değeri vermiyor ve akıl tutulması yaşıyorlar…
Allâh’a ve yarattıklarına karşı olan sorumluluklarımızı yerine getir(e)miyoruz…
İçerisinde bulunduğumuz çelişkili hayat, bizden istenmediği ve tasvip edilmediği halde ortaya koyduğumuz davranışlar yüzündendir…
İslâm bir medeniyet dinidir ve medeniyet ilkelerini vahiyden alır, sürekli bataklığa götüren beşerî ilkelerden değil…
Ceddimiz örnek hayâtı yaşayarak ortaya koyarken, biz yazarak ve konuşarak bu sorumluluğu yerine getirme zaafına düşmüşüz…
Değerlerimizden uzaklaştık, unuttuk ve topyekün bir toplumsal depresyon yaşıyoruz…
Hiçbir virüs “uyarıcı” olmaya yetmiyor ve hiçbir “antivirüs” mutlak çâre olmuyor…
Cümle virüslerin, hastalıkların, depresyonların, çâresizliklerin devâsı önümüzde/elimizin altında iken, hastalıkların aşısını bul(a)muyoruz…
Kudreti sonsuz Allah “ol” deyince olmaya, “öl” deyince ölmeye devam ediyoruz ve kimse bir şey yapamıyor…
Görsek te, görmesek te, işitsek te, işitmesek te, bilsek te, bilmesek te, mutlak Hâkim hükmünü sürdürüyor…
Şu sosyal medyadan son günlerde gördüğümüz onlarca vefât haberi bile, kılımızı kıpırdatmamıza yetmiyor…

Bir projeksiyon da içimize yansıtsak, gösterime sunacak cesaretimiz var mı bilemiyorum..!


26/11/2020
Şeref İŞLEYEN