Hacc’a Dâir…

0
845

Hac;
İnsandaki îmânın/inancın aksiyon halinde pratiğe yansımasının en bâriz hâlidir.
Rabbimizin insana bahşettiği sağlık ve varlık nimetlerine teşekkürün bir ifadesidir.
“… Ona bir yol bulup güç yetirenlerin Ev’i haccetmesi Allah’ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Kim de inkâr ederse, şüphesiz, Allah âlemlere karşı muhtaç olmayandır.” (Al-i İmran, 97)
“Lebbeyk, Allâhumme Lebbeyk! = Geldim Allâh’ım geldim, emrine âmâdeyim” nidâlarıyla o muazzez beytin yanına varmak ve onu derîn bir teslimiyetle tavaf etmek…
Mina’da şeytânı taşlarken, asıl taşlanması gerekenin semboller değil, kişinin nefsinden kaynaklanan kötülükler, düşmanlıklar, günahlar, zulümler, azgınlık ve taşkınlıklar olduğu unutulmamalı ve ayaklar altına alınmalıdır.
Safâ-Merve arası sâ’yederken susamalı, susuzluğun kadrini anlamalı insan…
Vahye olan susamışlığın farkına varmalı, Rasûl’e (s.a.v) olan hasret ve tutkunluğun lüzûmunu anlamalı…
Kulluğa, aç-bîilâç şefkat, rahmet ve merhamete muhtâç gönüllerin susamışlığına yanmalı…
Yüreklerdeki yangını, gözyaşlarını, ruhlardaki haykırış ve hıçkırıkları hatırlamalı, zemzemle susuzluğunu giderir gibi, mâneviyâtını yakan, yıkan, yıpratan, yok eden engelleri gidermek için yalvarmalı…
Hac;
İnsana, âhiret hayâtının provasını yaşatan, bembeyaz ihrâmıyla kefenini giymiş gibi Arafat’ta vakfeye duran…
“Ya Rabbi! Gazabınla bizi öldürme, azâbınla bizi helak etme, ondan önce bize âfiyet ihsan eyle, kovulmuş şeytandan, her şeyi en iyi işiten ve en iyi bilen Allah’a sığınırım.” diyerek Müzdelife’de âlemlerin Rabbi’ne yakınlığının farkına varmalıdır.
Hac;
Değişmek, gelişmek, yenilenmek ve bilenmektir…
Sabrın ve tahammülün mücessem hâli…
Ümmet olma bilinci ve disiplini…
Giyilen ihrâmla; dünyâlik elbiselere, havalı kostümlere, süslü-şatafatlı giysilere meydan okuma…
İnsana Rabbini ve kulluk sorumluluğunu unutturan, dünyaya dair ne varsa geride bırakılan…
Tevâzû ve takvâyı kuşandıran, Rabb’e olan muhtaçlığı hatırlatan…
Bütün insan ırklarına ait renklerin izdüşümü…
Rûhun sılası, hasreti, sevdâsı…
Tek renk, tek ümmet, tek gâye için buluşma ve “hablullâh” ekseninde “O’nun boyası”yla boyanmak için toplanma…
Kulluğun günahlarla birikmiş, kirlenmiş ve kararmış vechesini kapatıp, beyaz bir sayfa açmak ve bir daha kirlenmemek için karar vermektir.
Tevbe etmektir.
Çaba göstermektir.
“Makbûl bir haccın karşılığı, ancak cennettir!” bilincine sahip çıkmak ve öyle yaşamaktır..!


19.08.2018

Şeref İŞLEYEN 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here