Dil Tahribâtı

0
715
arabic alphabet texture background - high resolution

? Vahyin dilini koruyup kollayamayan, kullanamayan İsrâiloğulları dinlerini ne hale getirdi, tarih bunu bize ifşâ ediyor. Hakikat şu ki, “dinde tahrif ve tahribât” önce “düşüncenin kalbi olan dil” ile başladı. Hayat rehberimizin dilini bilmiyoruz. Daha da önemlisi, bunun bizim için hayâtî bir önem arzettiğini de ciddiye almıyoruz…!!!  23.05.2017


? Bugün konuşma ve yazışmalarımızda kullandığımız ifâde dili, fikir mi veriyor, fitne ve öfke mi içeriyor? İçerisinde nasihat mı barındırıyor, küfür ve hakâret mi? Eğer dilimiz, vahiyle terbiye edilmemişse güvenemeyiz. Birleştirici, bütünleştirici, yapıcı, sevdirici ve müjdeleyici olmayan ve insanları sadece hakikatlerle uyarmayan hiç bir dil (söylem), itibar edilecek kıymette değildir.  24.05.2017


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here