Değişen Zamanlar ve Biz…

0
555

֎ Devirler değişti, terimler de değişti. İş alanları değişti, kurum ve rütbeler de değişti. Ama tarih değişmedi. Hep yönetenler oldu, yönetilenler oldu. Kanunlar, düzenler oldu. İnsan topluluğunun devamı bunu gerektiriyordu çünkü. Başka türlü kaos olur, kargaşa olurdu. Yaşama imkânı bulunmazdı. Kaderi böyle tayin buyurmuştu kaderi yaşayanları yaratan… Tarihler boyunca yine savaşlar oldu, karışıklıklar oldu, kavgalar oldu. Ama şöyle veya böyle bir düzen sayesinde bu günlere geldi insanlık. Elbette yeryüzünde ayakta kalmayı sağlayacak, merhamet olunmayı gerektirecek güzellikler de oldu. Rabbâni yol ve Sünnetullâh bunu gerektiriyordu. Allah’ın kanununda bir bozulma, bir yozlaşma bulamazsınız. Yoksa taş üstünde taş kalır mıydı dünyada. Ne geliyorsa insanın başına, kendi yapıp-ettikleri yüzündendir. Allah kullarına zulmetmez ve haksızlık edecek te değildir. Bu anlamda “Allah’ım! Beni şeytana uydurma” veya “Allah huzurunuzu bozmasın” gibi cümleleri söylemenin bile üzerinde düşünmek lazım. Zira şeytanın adımlarını izlettiren, huzuru bozan Allah değil, insanların bir türlü başa çıkmaya muvaffak olamadıkları ebleh nefisleridir…


 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here