Çivisi Çıkmış Dünyânın…

0
500
Downtown celebrations after the announcement of Shah Mohammad Reza Pahlavi's departure. Tehran, January 16, 1979

Çivisi Çıkmış Dünyanın…

Pusulayı ve rotayı şaşıran insanlık âlemi, dünyânın dengesini, mîzânını bozmuş…

Kötülerin akla ziyan kötülük ve tahripkârlıklarıyla ortaya koydukları emeller, yeryüzünü koyu bir kin, nefret, hırs, hased, fesâd ve şehvet tuğyânına boyamış…

Fanatizm, köktencilik, şiddet, şehvet, terör, kapkaç, yalan vb. marazların uğramadığı kapı neredeyse yok gibi…

Herhangi bir işgâl, kıyım, kargaşa, iç savaş, tehdit, cinâyet, tecâvüz haberi duymadan sabahladığımız gün yok.

Açlığın, sefaletin, fakirlik ve salgın hastalıkların kol gezdiği ne coğrafyalar, ne mustarip  milyonlarca insan var.

“(Ne var ki) bunlardan sonra yine kalpleriniz katılaştı. Artık kalpleriniz taş gibi yahut daha da katıdır. Çünkü taşlardan öylesi var ki, içinden ırmaklar kaynar. Öylesi de var ki, çatlar da ondan su fışkırır. Taşlardan bir kısmı da Allah korkusuyla yukardan aşağı yuvarlanır. Allah yapmakta olduklarınızdan gafil değildir.” (Bakârâ, 2/74)

Taşlaşan kalplerimiz, taşlara bile rahmet okutturur hâle mi geldi?

“Hayır! Kim bir kötülük eder de kötülüğü kendisini çepeçevre kuşatırsa, işte o kimseler cehennemliktirler. Onlar orada devamlı kalırlar.” (Bakârâ, 2/81)

Din kimin için, mezhep kimin için, cemaatler kimin için? Savaşacaksa kardeş kardeş ile, saracaksa dünyayı nefret ve kîn… Bunca ölüm, bunca acı nîçin, ölürse insan, çiğnenirse insanlık, kalır mı ortada mezhep ve din?

Bir türkü tutturmalı ki şimdi;

“Havada bulut çok, bu ne zamandır; mahlede ölü çok bu ne fîgândır; şu ümmetin elleri ne de yamandır!”

Ruhları kötülükle mayalanmış insan müsveddeleri, insanlığı ve onun değerlerini zaman-mekân farkı gözetmeksizin, fırsatını bulduğu her yerde ezip geçiyor…

Hatırlayalım Rahmân’ın sözünü ki;

“Başınıza gelen her musibet, sizin kendi elinizle kazandıklarınız yüzündendir…” (Şûrâ, 42/30) Ümmetin içler acısı hâl-i pürmelâlini anlatmıyor mu?

Kuşkusuz bütün sıkıntıların çözümü, önce insanların gönüllerinde ve hâlis niyetlerinde…

Sonra da azim ve gayretlerinde…

Yeni bir hüsn-ü zân çığlığının sarması gerekiyor tüm kuşakları ve insanlığı…

Faydalı işler yapmak, hayırlı hizmetler sunmak için insanlığa, âcîlen harekete geçmek gerekiyor.

Beterin hep daha beteri oluyor…

Ümitler tükenmiş değildir lâkin, unutmamak gerekiyor ki,

Su uyusa da düşman uyumuyor, hesap üstüne hesap, plân üstüne plân kuruyor..!


Şeref İŞLEYEN

25.03.2019


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here