Birlikte Yaşama Ahlâkı

0
1048

Muhterem Mü’minler!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor:  “Ey insanlar! Doğrusu Biz sizleri bir erkekle bir dişiden yarattık. Sizi milletler ve kabileler haline koyduk ki birbirinizi kolayca tanıyasınız. Şüphesiz, Allah katında en değerliniz, O’na karşı gelmekten en çok sakınanızdır. Allah bilendir, haberdardır.” [1]

Okuduğum hadis-i şerif’te ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor:  “Allah Teâlâ kıyâmet günü şöyle buyurur: Nerede benim rızam için birbirini sevenler? Benim gölgemden başka gölgenin bulunmadığı bu günde onları kendi gölgemde gölgelendireceğim.” [2]

Kardeşlerim!

Etnik kökenleri, coğrafyası, dili ve dini farklı olanların yanı sıra; aynı dine mensup olup farklı mezhep ve meşrepleri benimsemiş kimselerin, hatta aynı aile fertlerinin bir arada yaşamalarının terim olarak ifadesidir “birlikte yaşamak”

Birlikte yaşama ahlâkından gerçek anlamda söz edebilmek; akan her damla kanın, gözyaşının -coğrafyası ve dini dikkate alınmaksızın- hüznünün yüreklerde hissedilebilmesi ile mümkündür.

Bu gün insanlık, insanlığın en muhteremi olan Nebî (s.a.v)’in çağlar ötesine hükmeden rahmet yüklü mesajlarını iyice özümsemeye, sinelerine gergef gergef işlemeye, İslâm’ı onun rehberliğinde ve vahyin ışığı altında temsil etmeye, bunalan, daralan, acılar içinde kıvranan ve çıkış yolu arayan merhamete susamış gönüllere huzur ve esenlik sunmaya her zamankinden daha ziyade muhtaçtır.

Birlikte yaşama adına bu gün yaşanan sıkıntılar, karşılıklı saygı, anlayış ve hoşgörü zeminini birlikte oluşturmakla sağlanabilir ancak. Unutulmamalıdır ki tek taraflı bir hoşgörüden bahsedilemez. Yine bir tarafın menfaatlerine zemin hazırlayan bir ilişki tarzı da asla kabul edilemez. Birlikte huzur ve güven içerisinde yaşamak için sadece yasal düzenlemeler, felsefî ve sosyolojik bakış açıları da yeterli değildir.

“Yaratılanı hoş görmek lazımdır, Yaratan’dan ötürü”

Birlikte yaşamanın ahlâkını; “Kuşlar gibi uçmayı öğrendik, balıklar gibi yüzmeyi de öğrendik, kardeşçe ve insanca yaşamayı unuttuk” itirafını seslendirdiğimiz şu modern dünyada ve modern zamanlarda, birbirimizi “öteki”leştirmeden huzur ve barış içerisinde tesis etmenin yollarına sarılarak ortaya koymamız lazımdır.

Kardeşlerim!

Hiç şüphesiz İslâm, farklılıkların bir arada barış ve huzur içinde yaşamalarına dair ahlak ve hukuk ilkelerini belirlemiş olan yegâne dindir. Kur’an-ı Kerim farklılıkları, Allah’ın ayeti olarak değerlendirir. İnsan farklılıkların ilâhi kudretin, hikmetin ve sınavın birer parçası olduğunu idrâk etmeli, erdemli ve faziletli bir duruş sergileyerek bir arada yaşama hedefine varmalıdır.

İslam ümmeti, bir taraftan çağı doğru okuyan, diğer taraftan da dinin sahih bilgisini günümüze taşıyarak vazgeçilmez değerlerine sahip çıkan bir bilinç düzeyine eriştiği zaman, etrafını çevreleyen şiddet sarmalından kurtulabilecektir. Ülkemize, gönül coğrafyamıza ve insanlığa barış, huzur, esenlik, merhamet, şefkat, adalet ve fazilet aşılamanın yolu, birlikte yaşama hukukunu ve ahlâkını yeniden yaşanır hale getirmekle mümkün olacaktır. İslam, insanlara aşkla yaklaşan bir ruhun temsilcisidir.

Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil,

Yetmiş iki millet dahi, elin yüzün yumaz değil!

Hz. Peygamber’in hoşgörü, şefkat, merhamet ve affedicilik üzerine inşâ ettiği toplumun yansıması, Anadolu’muzda;

Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz!

Dizelerinde anlamını bulmuştur. Anadolu coğrafyası, binlerce yıllık tarihinde farklılıkları içinde barındırmış; barış ve hoşgörü içerisinde yaşamayı başarmış, farklılıkları birer zenginlik olarak görmüş önemli bir misal teşkil eder bizim için. Daha iyi bir dünya elbette mümkündür ve yaşadığımız bu gün ki acılardan huzursuzluk duyuyorsak buna mecburuz. Böyle bir sorumluluğu yerine getirmek te elbette, adaletle, hak ve hukuka riayetle, sevgi-saygı ve anlayışla, şefkat ve merhamet üzere dahası; insanın insanca yaşamasına zemin hazırlayan ve katkı sağlayan unsurlardan ne varsa onların dikkate alınması ve tahammül gösterilmesi ile mümkün olacaktır.

Dipnotlar:

1-Hucûrât, 49/13

2-Müslim, Birr-37

Şeref İŞLEYEN


Hutbeyi PDF olarak indirmek için TIKLAYIN… Birlikte Yaşama Ahlâkı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here